สำหรับบริษัท
- งานก่อสร้างอาคารโรงงานและสำนักงาน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา การก่อสร้าง
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
1. จบ ปวช., ปวส.ก่อสร้าง, สถาปัตย์
2. มีความเข้าใจพื้นฐานงานก่อสร้าง
3. ประสบการณ์ 3 ปี - 8 ปี (อายุไม่เกิน 30 ปี)
4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ
- ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ, ปริมณฑล, ระยอง และอยุธยา
ติดต่อ
คุณปาริฉัตร
02-877-1193 ต่อ 20
งานในบริษัทเดียวกัน