สำหรับบริษัท
Coding จาก Design ออกมาในรูปแบบเว็บ คิดและออกแบบลูกเล่นต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ โดยใช้ HTML/CSS/JS และ CSS Framework ต่าง ๆ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน HTML5 / CSS3 และ Javascript
- สามารถทำ Animation ด้วย jQuery, TweenMax เบื้องต้น
- มีความเข้าใจ RESTful API เคยเขียน Web Application เพื่อเชื่อต่อกับ API ของระบบต่างq
- หากมีประสบการณ์ในการใช้งาน Javascript Framework เช่น Vue.js, Rect, Angular หรือ อื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความคิดสร้างสรรค์ และนอกกรอบ ชอบค้นคว้าเทคนิคการพัฒนา Web Application ใหม่
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ
- หยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดเอกชน
สถานที่ทำงาน
บริษัท โลจิคตอน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
153/37 หมู่ที่ 7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อ
คุณทศพล
0999307772
รายละเอียดอื่นๆ
ส่ง Resume และผลงานมาทางอีเมลได้ที่ contact@logicton.com
งานในบริษัทเดียวกัน