สำหรับบริษัท
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยรวม
- ทำงานร่วมกันกับทีมนักออกแบบ ทีมผู้ดูแลระบบ และทีมงานท่านอื่นๆ
- ทำการตรวจสอบ ทดสอบ ดูแล และแก้ไขปัญหาระบบที่มีอยู่เดิม
- เขียนเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาที่เพียงพอต่อการสื่อสารภายในทีม
- มีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอนของการพัฒนา
- พัฒนาและติดตั้งระบบใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบหลัก ถ้าจำเป็น
- จัดการลำดับความสำคัญของงานในแต่ละวัน
- ควบคุมดูแลงานของตัวเองให้เสร็จสิ้นได้
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- ชำนาญ entity framework / linq
- ชำนาญ ajax / post / get / restful api / json
- ชำนาญ mssql และสามารถออกแบบฐานข้อมูลได้เองทั้งระบบ
- ชำนาญ mvc 3-5 (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถทำ api ให้ users หรือ ระบบข้างนอก เช่น website / mobile app นำไปใช้งานตามต้องการได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ
- หยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดเอกชน
สถานที่ทำงาน
บริษัท โลจิคตอน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
153/37 หมู่ที่ 7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อ
คุณทศพล
0999307772
รายละเอียดอื่นๆ
ส่ง Resume และผลงานมาทางอีเมลได้ที่ contact@logicton.com
งานในบริษัทเดียวกัน