สำหรับบริษัท
- ทำบัญชี ลงรายรับ รายจ่าย และอื่นๆ บันทึกค่าใช้จ่าย, ทำหัก ณ ที่จ่าย และงานบัญชีอื่นๆ
- สรุปรายงานยอดซื้อ-ขาย สต๊อกสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆทุกสิ้นเดือน
- ติดต่อประสางาน แผนกบัญชีของลูกค้า เพื่อเตรียมเรื่องการวางบิล/การรับเช็ค
- ติดตามการชำระเงินลูกค้า /Suppliers ให้ตรงเวลาตามที่กำหนด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.
- คณะ/สาขา การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี
4. มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
สวัสดิการ
- ตามข้อตกลงบริษัท
สถานที่ทำงาน
เลขที่ 1340 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ติดต่อ
คุณอาภา
02-8972006-7
งานในบริษัทเดียวกัน