สำหรับบริษัท
1. พัฒนาเว็บไซต์ / Web App ตาม requirement ให้ออกมามีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด
2. โดยพื้นฐานจะใช้ภาษา HTML, CSS, JavaScript, PHP หรืออาจใช้ภาษาอื่นๆตาม requirement ที่เหมาะสม
3. พัฒนาปรับแต่งเว็บไซต์โดยใช้ WordPress และการใช้ Plug-in WordPress
4. รับผิดชอบและพัฒนาทั้ง Frontend และ Backend
5. วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ได้ (Mysql)
6. พัฒนาเว็บไซต์ Responsive และ Parallax ได้
7. ดูแล แก้ไขปัญหา Bug / Error ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบเว็บไซต์
8. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้ถูกหลักการ SEO
9. ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาผ่าน Source Control (Git) ได้
10. ตั้งค่า webserver / Config server ได้ (Apache, Nginx, PHP, Mysql)
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
1. จบการศึกษาปริญญาตรี ด้าน IT เช่น วิศวฯคอม วิทย์คอม (Com science) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในงานด้านเว็บไซต์ 2 ปีขึ้นไปด้านการพัฒนาเวบไซต์ (ถ้าเป็นเว็บไซต์ซื้อ-ขายอสังหาฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. เข้าใจโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเขียน Code และโปรแกรมทำเว็บ เช่น Adobe XD
4. มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Responsive, PHP, HTML, CSS, Jquery, JavaScript, AJAX, jSon
5. มีประสบการณ์พัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP Framework เช่น Laravel, Codeigniter หรืออื่นๆ
6. มีประสบการณ์พัฒนา Frontend ด้วย Angular, React, Vue อย่างใดอย่างหนึ่ง
7. มีประสบการณ์ใช้งาน CSS Framework เช่น Bootstrap หรือ Metrial design
8. มีประสบการณ์พัฒนา REST API
9. มีความรู้และประสบการณ์จัดการ Source Control และ Deploy Application
10. มีประสบการณ์ติดตั้ง Webserver / Config server ได้ (Apache, Nginx, PHP, Mysql)
11. มีความละเอียดรอบคอบในการจัดการข้อมูลจำนวนมากได้อย่างเป็นระบบ
12. เข้าใจธรรมชาติของการทำงาน ว่าต้องมีการปรับแก้ตามเหตุและผล
13. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ อยากให้งานออกมาดีที่สุด
สวัสดิการ
- ค่าเดินทางเมื่อต้องออก site งาน
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
สถานที่ทำงาน
กทม. (ปทุมวัน)
ติดต่อ
คุณบีม
0835551488
งานในบริษัทเดียวกัน