สำหรับบริษัท

วิศวกร (งานกระจก อลูมิเนียม)

- วางแผน,คำนวณและควบคุมงานติดตั้งกระจกและอลูมิเนียมของบริษัท
- ติดต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้งานสำเร็จตามแผนที่กำหนด
- ติดตามแก้ไขงาน และประมาณราคาให้สอดรับกับแผนโครงการและทันกำหนด
- จัดทำสรุปรายงานให้กับผู้บริหาร
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมโยธา
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อร้าง หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ทางด้านงานกระจกและอลูมิเนียมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
1.โบนัส 2 ครั้ง/ปี
2.การปรับเงินเดือนประจำปี
3.ชุดยูนิฟอร์ม
4.ประกันชีวิตกลุ่ม
5.ประกันสังคม
6.กองทุนเงินทดแทน
7.กระเช้าของเยียมไข้
8.ของรับขวัญบุตร
9.กองทุนฌาปนกิจ
10.สหกรณ์ออมทรัพย์
11.ที่พักฟรี (บางตำแหน่ง)
12.สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
13.สิทธิการลาพักผ่อนประจำปี
สถานที่ทำงาน
29 ซอยพระราม 3 ซอย 59 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตบางคอแหลม กทม.
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
086-8957580 / 02-294-6291-8 ต่อ 334
งานในบริษัทเดียวกัน