สำหรับบริษัท

หัวหน้าแม่บ้านห้องพัก (โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร)

- ดูแลงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในความเรียบร้อย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
-เพศ ชาย/หญิง
-อายุตั้งแต่ 30 – 45 ปี
-มีประสบการณ์ด้านห้องพัก ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
034-428555, 062-598-0006
รายละเอียดอื่นๆ
ติดต่อสมัครงานได้ที่ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร
1242/469 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
คุณกระแต 086-8053332
คุณรุ่ง 086-8053366
งานในบริษัทเดียวกัน