สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (รับสมัครด่วน)

- รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี
- ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
- ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้พนักงาน
- สืบสวนและป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน
- งานส่งเสริมความปลอดภัย
- งานตรวจความปลอดภัย
- งานสอบสวนและป้องกันอุบัติเหตุ
- งานซ้อมดับเพลิงและอพยพ
- งานส่งรายงานให้ทางราชการ
- ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- มีความขยัน ซื่อสัตย์อดทน
- มีประสบการณ์ 1-2 ปี
- ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
สวัสดิการ
- OT (ขึ้นอยู่กับแผนการผลิต)
- เบี้ยขยัน
- ค่าพาหนะ
- อาหารกลางวัน
- อาหารเย็น (เมื่อมี OT)
- ประกันอุบัติเหตุุ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- Teambuilding
- เลี้ยงวันเกิด
- เลี้ยงปีใหม่
- งานกีฬาสี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- รถรับส่งพนักงาน (เฉพาะเส้นทาง)
- ประกันสังคม
สถานที่ทำงาน
-
ติดต่อ
คุณชาลิสา
098-238-5285
งานในบริษัทเดียวกัน