สำหรับบริษัท

IT support / System Engineer / Programmer (ลุมพินีทาวเวอร์ พระราม 4)

ขอบข่าย แก้ปัญหาเกี่ยวกับ Hardware, Software, Printer, Network และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แก้ไขปัญหาด้าน Hardware, Software, Printer, Network และอื่นๆตามคำร้องที่ได้รับ
2. จัดทำแผนบำรุงรักษา และแผนพัฒนา Hardware , Printer, Network ตามไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ
3. จัดทำเอกสารต่างๆตามระบบ Document Control ของฝ่าย
4. มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำ หรือจัดอบรมให้ความรู้ทางด้าน Hardware, Software แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้งานในสายงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อันได้แก่ เอกสารคู่มือการติดตั้ง-การใช้งาน Software, คู่มือการอบรม, ข่าวสารด้านเทคโนโลยี, ข่าวสารด้านความปลอดภัย ตลอดจนเทคนิคการใช้งานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
6. ทำการสื่อสารภายในฝ่ายให้ทั่วถึงกัน โดยการส่งรายงานประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์ถัดไป เพื่อให้ทีมงานรู้ความคืบหน้าเท่าเทียมกัน และสามารถทำงานต่อได้อย่างต่อเนื่องถ้ามีการเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน
7. สรุปรายงานประจำเดือนส่งผู้บังคับบัญชาทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยเน้นงานที่ยังติดปัญหา และแนวทางแก้ไข รวมถึงการวางแผนงานของเดือนถัดไป
8. สามารถตรวจสอบ และแก้ไขปํญหา กล้องวงจรปิด, กล้องติดรถยนต์ และสามารถนำข้อมูลที่อยู่ภายในมาตรวจสอบได้
9. หน้าที่อื่นๆอันสัมพันธ์กับหน้าที่หลักซึ่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย

แบ่งสัดส่วนงาน ดังนี้
-Code 20%
-Database+SQL 20%
-Network+Firewall 20%
-Windows Server 15%
-Exchange Server 15%
-Problem Solving 15%
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ดูแล Server อย่างน้อย 2 ปี , ระบบ ERP 1 ปี , ภาษา VB
- มีทักษะภาษาอังกฤษระดับพอใช้ - ดี
- สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ดี
- รักการเรียนรู้ และรักในการบริการ
- มีความคล่องตัวในการเดินทางไปโรงงานสมุทรสาครสัปดาห์ละอย่างน้อย 1 วัน พร้อมรถบริษัท
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- วันหยุดประเพณี และ ตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วัน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน)
- เงินรางวัล / โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะรายเดือน)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง ( ลาสมรส , คลอดบุตร , ฌาปนกิจ)
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
- ฝีกอบรม / สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
- ชุดยูนิฟอร์ม (โรงงาน)
- อาหารกลางวันราคาถูก (โรงงาน)
- ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ
- ห้องฟิสเนตออกกำลังกาย (สำนักงานใหญ่)
**ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
สถานที่ทำงาน
ทำงานจันทร์ - ศุกร์
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณกนกวรรณ(เบล)
02-679-8192 ต่อ 160
รายละเอียดอื่นๆ
วิธีการเดินทาง
ลงป้ายรถเมล์ชื่อ บ่อนไก่
MRT สถานีลุมพินี ทางออกประตู 1 ซอยงามดูพลี
จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางคลองเตยแล้วเดินตรงไปค่ะ

โรงงานมหาชัย จ.สมุทรสาคร
49/6 ม.7 ซอยวัดทองธรรมิการาม ถ.เศรษฐกิจ 1
ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
จุดสังเกต โลตัส(เก่า)มหาชัยอยู่แถวปากซอย
นั่งมอเตอร์ไซค์วินที่โลตัสตรงเข้าไปสุดซอย ถึงหน้าวัดทองฯแล้วเลี้ยวขวา จะพบ GF ประตูเหล็กสีเงิน (ซอยไม่เปลี่ยว เป็นหอพัก/ร้านค้าตลอดทาง)
งานในบริษัทเดียวกัน