สำหรับบริษัท
1. สรรหาบุคลากร
2. ค่าจ้างและสถิติขาดลามาสายของพนักงานรายวัน
3. งานสวัสดิการต่างๆ
4. ดูแลการปฏิบัติงานของ รปภ. คนขับรถ และพยาบาล
5. เอกสารและงานติดต่อราชการต่าง
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ประสบการณ์งานบริหารงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านสรรหาแรงงานทั้งคนไทยและต่างด้าว
- มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแรงงาน
- หากมีประสบการณ์ ด้านโรงงานผลิตอาหาร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- เคยได้รับการฝึกอบรมระบบคุณภาพ ISO/GMP/HACCP
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- วันหยุดประเพณี และ ตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วัน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน)
- เงินรางวัล / โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะรายเดือน)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง ( ลาสมรส , คลอดบุตร , ฌาปนกิจ)
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
- ฝีกอบรม / สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
- ชุดยูนิฟอร์ม (โรงงาน)
- อาหารกลางวันราคาถูก (โรงงาน)
- ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ
- ห้องฟิสเนตออกกำลังกาย (สำนักงานใหญ่)
**ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
สถานที่ทำงาน
สลับหยุด เสาร์/อาทิตย์
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณกนกวรรณ(เบล)
02-679-8192 ต่อ 160
งานในบริษัทเดียวกัน