สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่/หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Officer/Supervisor)

1. ติดต่อประสานงานกับ supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำบันทึกข้อมูลและรายงานต่างๆ
3. หา supplier รายใหม่ๆ
4. ควบคุมและจัดการการทำงานภายในฝ่าย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- วุฒิปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา
- หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเจรจา ต่อรอง และประสานงานกับ supplier ได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้ดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- วันหยุดประเพณี และ ตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วัน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน)
- เงินรางวัล / โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะรายเดือน)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง ( ลาสมรส , คลอดบุตร , ฌาปนกิจ)
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
- ฝีกอบรม / สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
- ชุดยูนิฟอร์ม (โรงงาน)
- อาหารกลางวันราคาถูก (โรงงาน)
- ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ
- ห้องฟิสเนตออกกำลังกาย (สำนักงานใหญ่)
**ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
สถานที่ทำงาน
ถ.เศรษฐกิจ 1 ซอยวัดทองธรรมิการาม
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณกนกวรรณ(เบล)
02-679-8192 ต่อ 160
งานในบริษัทเดียวกัน