สำหรับบริษัท
1. ดูแลจัดการประสานงานด้านแรงงานต่างด้าว (พม่า)
2. จัดทำ/แปลเอกสารต่างๆ
3. อบรมและจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์
4. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย - หญิง อายุ 18-40 ปี
- ไม่จำกัดสัญชาติ (ไทยหรือพม่าก็ได้)
- สามารถแปลและจัดทำเอกสารภาษาพม่าได้ หากได้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้ดี เช่น Word / Excel / Powerpoint
- สื่อสาร ฟัง พูด อ่าน และพิมพ์ภาษาพม่าและไทยได้ในระดับดี
- บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย
- มีความคล่องตัว รักในงานบริการ ขยันอดทน เรียนรู้งานได้เร็ว
- ยินดีรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงานทุกสถาบันที่สามารถใช้ภาษาพม่าได้
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- วันหยุดประเพณี และ ตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วัน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน)
- เงินรางวัล / โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะรายเดือน)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง ( ลาสมรส , คลอดบุตร , ฌาปนกิจ)
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
- ฝีกอบรม / สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
- ชุดยูนิฟอร์ม (โรงงาน)
- อาหารกลางวันราคาถูก (โรงงาน)
- ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ
- ห้องฟิสเนตออกกำลังกาย (สำนักงานใหญ่)
**ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
สถานที่ทำงาน
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณกนกวรรณ(เบล)
02-679-8192 ต่อ 160
งานในบริษัทเดียวกัน