สำหรับบริษัท

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างควบคุมเครื่องจักร/ช่างเชื่อม

- งานระบบไฟฟ้า / ดูแลบำรุงรักษาและตรวจเช็คตู้ไฟ
- ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า / เครื่องจักร / เครื่องระบบทำความเย็น / boiler
- วิเคราะห์ปัญหางาน ติดตามงานและรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในแผนก
- ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งาน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาช่างใดก็ได้
- มีประสบการณ์งานฝ่ายวิศวกรรมหรือสายงานช่างที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ในสายงาน สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
- มีความกระตือรือร้น อดทนและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- ยินดีต้อนรับนักศึกษาเทคนิคช่าง ปวช./ปวส. จบใหม่
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- วันหยุดประเพณี และ ตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วัน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน)
- เงินรางวัล / โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะรายเดือน)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง ( ลาสมรส , คลอดบุตร , ฌาปนกิจ)
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
- ฝีกอบรม / สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
- ชุดยูนิฟอร์ม (โรงงาน)
- อาหารกลางวันราคาถูก (โรงงาน)
- ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ
- ห้องฟิสเนตออกกำลังกาย (สำนักงานใหญ่)
**ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
สถานที่ทำงาน
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณกนกวรรณ(เบล)
02-679-8192 ต่อ 160
งานในบริษัทเดียวกัน