สำหรับบริษัท
1.รับผิดชอบ ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าในแต่ละวัน
2.จัดทำเอกสารรับ-จ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.ตรวจสอบงานของพนักงานในสังกัด
4.จัดการงานให้เรียบร้อย อยู่ในระบบ
5.ทำรายงานสรุปประจำเดือน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา การจัดการ, การจัดการโลจิสติกส์, บัญชีบัณฑิต
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- วุฒิ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การจัดการ/คลังสินค้า/หรือที่เกี่ยวข้อง
- ชำนาญการคีย์ข้อมูลอย่างคล่องแคล่วและถูกต้องแม่นยำ
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- ถ้ามีประสบการณ์ในโรงงานอาหาร จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากผ่านการฝึกอบรมระบบคุณภาพ ISO, GMP , HACCP , FSSC , BRC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- วันหยุดประเพณี และ ตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วัน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน)
- เงินรางวัล / โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะรายเดือน)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง ( ลาสมรส , คลอดบุตร , ฌาปนกิจ)
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
- ฝีกอบรม / สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
- ชุดยูนิฟอร์ม (โรงงาน)
- อาหารกลางวันราคาถูก (โรงงาน)
- ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ
- ห้องฟิสเนตออกกำลังกาย (สำนักงานใหญ่)
**ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
สถานที่ทำงาน
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณกนกวรรณ(เบล)
02-679-8192 ต่อ 160
งานในบริษัทเดียวกัน