สำหรับบริษัท
ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
ควบคุม ดูแล พนักงานภายใต้ต้นสังกัดให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา สัตวศาสตร์, สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, อื่นๆ, เทคโนโลยีทางอาหาร
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- อายุ 22 -30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร, สัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เงินฌาปนกิจ
- สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม เนื่องจาก อุบัติเหตุ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- หอพักพนักงาน
- ชุดยุนิฟอร์ม
- วันหยุดประเพณี
สถานที่ทำงาน
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด (โรงงาน)
1/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
ติดต่อ
คุณนิรารัชย์ แน่นหนา
038-460000 ต่อ 302