สำหรับบริษัท
ดูแลเอกสารทางด้านบัญชีภายในบริษัท
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบริหารการเงิน, การบัญชีบริหาร , การเงิน, บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน
- มีประสบการณ์ 2-5 ปี
- มีความละเอียดรอบคอบ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft office, Express)
- พร้อมเรียนรู้งานใหม่
สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ประกันสังคม
เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
สถานที่ทำงาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณพิมชนก
086-819-3333
งานในบริษัทเดียวกัน