สำหรับบริษัท
- จัดการเอกสาร/ ส่งอีเมล์/ เช็คเบี้ยประกันภัย
- ติดต่อกับลูกค้า
- ติดต่อบริษัทประกันภัย/ ติดตามสถานะงาน
- มีระบบรองรับการทำงาน
- นำเสนอขายให้แก่ลูกค้า
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 12,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- มีความขยัน
- พร้อมที่จะเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ
- เคารพกฎกติกา
- ไม่คิดเล็กคิดน้อย
- ทำงาน multi-task ได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
คุณสมบัติเพิ่มเติม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ หลากหลาย
- มีความสามารถบริหารจัดการทีมขาย,วิเคราะห์การขายได้ดี
- มีทักษะในการกระตุ้นยอดขายของทีมงานขาย ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
- มีภาวะการเป็นผู้นำ,ยืดหยุ่น,ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
- มีไหวพริบ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสาร ,การนำเสนอได้ดี
สวัสดิการ
- เงินสะสม
- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน/ incentive
- โบนัสประจำปี
- ยูนิฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
บริษัท ดวงเจริญ อินเตอร์ โบรกเกอร์ จำกัด ถนน แจ้งวัฒนะ ใกล้กับศูนย์ราชการ
ติดต่อ
คุณฐิติ ผังรักษ์
02-5753980-7