สำหรับบริษัท
- ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า โปรเจคงาน Event หรือการบริการที่ดูแลอยู่
- สามารถให้บริการงานทางการขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดและปิดการขาย
- นำเสนอธุรกิจ Event และที่พักรถบ้านตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัทให้กับลูกค้า
- จัดทำ Presentation นำเสนองานให้กับลูกค้าและติดตามผลเพื่อปิดการขาย
- ประสานงานความต้องการของลูกค้า ตลอดจนประสานงานต่อกับหน่วยงานที่รับเกี่ยวข้อง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศหญิง อายุ 25-32 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
- บุคลิกภาพหน้าตาดี มีทักษะการสื่่อสารและการเจรจาต่อรอง
- สามารถจัดทำและนำเสนอ Presentation ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้
- หากมีประสบการณ์ขายเกี่ยวกับธุรกิจ Event และงานท่องเที่ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
11/1 ซอยรามคำแหง 121 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณเหมียว
061-951-4888
งานในบริษัทเดียวกัน