สำหรับบริษัท
- Support งาน Digital Marketing ให้แผนงานสําเร็จลุล่วง
- ดูแลและตรวจสอบ Website ให้สมบูรณ์รวมถึง Update & Back up สินค้าและบริการ
- ดูแลและตรวจสอบ Facebook , Youtube ,Line official account ให้สมบูรณ์
- ดูแลและตรวจสอบ E news letter ให้สมบูรณ์
- ออกแบบ จัดทําและPostสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง ภายใน , ภายนอก ตามวันที่กำหนดในแผนงาน
- ตัดต่อ VDO (Program Premier Pro,Vegas)
- ออกแบบ จัดทํา Graphic เพื่อ support สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ในแผนงาน
- จัดทํา, รวบรวมข้อมูล, สรุปรายงาน Marketing และ Present
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การสร้างสรรค์งานโฆษณา , อื่นๆ, โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล , โฆษณาและการสื่อสารการตลาด
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการตัดต่อ VDO สินค้า และออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ สินค้า
- มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความกระตือรือร้นในการทํางาน
สวัสดิการ
- ค่าครองชีพ
- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- เงินรางวัล Incentive
- เบี้ยขยัน
- ประกันชีวิต
- ตรวจสุขภาพประจําปี
- โบนัสประจําปี
- ปรับเงินเดือนประจําปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- งานเลี้ยงปีใหม่
- จัดอบรม/ท่องเที่ยวประจําปี
- งาน sport day
- รางวัลสําหรับอายุงาน 5,10,15,20 ปี
สถานที่ทำงาน
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณกัณ
0-2578-0353-4, 08-2450-4066
รายละเอียดอื่นๆ
ทํางานวันจันทร์-วันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) เวลาทํางาน 8.00-17.30
งานในบริษัทเดียวกัน