สำหรับบริษัท
เข้าใจการลงโฆษณาการลงแอด Facebook และ Instagram
เขียนคอนเท้นและเข้าใจการทำการตลาดออนไลน์
วางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างยอดขายให้เติบโตในทุกช่องทาง
มีความรับผิดชอบสูง และ เป็นคนรักความสำเร็จ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การตลาด, โฆษณาและการสื่อสารการตลาด
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 1 - 3 ปีขึ้นไป (ด้าน Digital Marketing)
สวัสดิการ
เงินเดือนประจำ ตามตกลง ตามประสบการณ์
ค่าคอมมิชชั่น (ในบางตำแหน่ง)
โบนัสประจำปี
ประกันสังคม
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.
สถานที่ทำงาน
บริษัท browmaster Blog G RCA เลขที่ 23/77 ซ.ศูนย์วิจัยพระราม
ติดต่อ
คุณอริยากร
092-6366429
รายละเอียดอื่นๆ
สอบถามเพิ่มเติม ส่งข้อมูลการสมัครงาน ได้ที่
jobmyway
tel : 085-9970535 อิม
Email : hr.browmaster@gmail.com
งานในบริษัทเดียวกัน