สำหรับบริษัท
- คิดคอนเท้นในการโพสเพื่อเพิ่มยอดขาย
- ตอบไลน์ เฟส และช่องทางสื่อสารต่างๆ กับลูกค้าและปิดการขาย
- ทำใบสั่งขาย
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การตลาด, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ติดต่อ
คุณธนาวุฒิ
094-526-6625