สำหรับบริษัท
ความรับผิดชอบหลัก กิจกรรมหลัก ผลลัพธ์ที่คาดหวัง KPI
- งานขายสินค้า
1. ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายรักษาลูกค้าเก่า ยอดขายตามเป้าหมาย
2. ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายรักษาลูกค้าเก่า ยอดขายตาม
3. ขาย-เก็บเงินลูกค้า เก็บเงินลูกค้าได้ไม่มีปัญหา - เก็บเงินลูกค้าได้ตามเงื่อนไขครบ 100%
4. หาลูกค้าใหม่,ตลาดใหม่ จำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น
5. เจรจาตกลงเงื่อนไขลูกค้าตามนโยบายบริษัท

- การบริการลูกค้า ก่อน-หลัง
1. ทำรายงานขายในระบบ ทำ demand ได้ถูแม่นยำ
2. ตรวจสอบเงื่อนไขการสั่งซื้อตรงตามข้อตกลง ไม่มีการแก้ไขเอกสารหลังจาก Pool
3. ทำsales plan
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- ประสบการณ์ด้านสายงานขาย 1 ปี ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบในการทำงาน ขยัน อดทน มีวินัย และตรงต่อเวลา
- มีความสามารถด้านการเจราต่อรอง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น รักงานท้าทาย มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ(เป้าหมายการขาย)
- มีไวพริบ ปฏิภาณ รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้
- มียานพาหนะเป็นของตนเอง มีใบขับขี่
- หากมีประสบการณ์ด้านขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS - Office, word, Excel, Power point ได้
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ปรับค่าจ้างประจำปี
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (ธอส.)
5. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน,ผู้ป่วยนอก
6. ค่าตำแหน่ง
7. ค่าครองชีพ
8. ค่ากะ
9. ค่าทักษะ
10. ค่าอาหาร
11. ค่ารถ
12. ค่าล่วงเวลา
13. ค่าเบี้ยเลี้ยง
14. ค่า Incentive
15. ชุดยูนิฟอร์ม
16. เงินช่วยเหลือณาปนกิจศพ, เยี่ยมไข้,เยี่ยมคลอดบุตร
17. รถรับ - ส่งพนักงานสายบางนา,สายบางบ่อ-เคหะบางพลี, สายบายพาสชลบุรี
18. กองทุนประกันสังคม, กองทุนทดแทน
19. ลากิจ 7 วัน/ ปี
20. ลาพักร้อนสูงสุด 12 วัน/ปี
21. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
สถานที่ทำงาน
ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณพรพิทักษ์ (สำนักงานใหญ่:พระราม 3), คุณชินนาอาชว์ (โรงงาน ถ.บางนา-ตราด กม.32), คุณณัฐพัชร์(สำนักงาน:สุขสวัสดิ์84)
สำนักงานใหญ่ 02-294-6287, 519, 504/ โรงงาน 02-337-
งานในบริษัทเดียวกัน