สำหรับบริษัท
- คิดราคาต้นทุนทั้งหมดของโรงแรม
- ควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามบริษัท
- ควบคุม Stock,Store ทำบัญชีต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนของทุกแผนก จัดทำรายงานวิเคราะห์ รายเดือน ดูแลพนักงานในแผนก ติดตามงาน ตรวจเช็ดงานต่างๆ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 25,000 - 32,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบริหารการเงิน, การวางแผนการเงินและการลงทุน, การเงิน, การเงินและการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์การเงิน
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
สวัสดิการ
ประกันสังคม
สถานที่ทำงาน
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณเป้
02-361-0080
งานในบริษัทเดียวกัน