สำหรับบริษัท

พนักงานขับรถบรรทุกสิบล้อ(ตู้), รถเซมิเทรลเลอร์

1.ขนส่งเศษเหล็กและวัสดุรีไซเคิล
2.จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ให้ตรงต่อเวลาและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
3.ดูแลรับผิดชอบเอกสารและสินค้า ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์ จนส่งมอบให้แก่ลูกค้า
4.ดูแลความสะอาดรถ และตรวจเช็ครถที่ตนเองรับผิดชอบ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 25,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย
- อายุ 23-33 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
- ขับรถยนต์ได้,ขับรถบรรทุกได้
- มีใบขับขี่ประเภท 2 หรือสูงกว่า (หากมีใบขับขี่ประเภท 3 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
- ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
- สามารถทำงานเป็นกะ(กลางวัน/กลางคืน)ได้
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ
1.ค่าอาหาร
2.ค่าครองชีพ 1,000/เดือน
3.ชุดฟอร์มพนักงาน
4.โบนัสประจำปี
5.ปรับเงินเดือนประจำปี
6.เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรเรียนดี
7.เงินช่วยเหลือ ฌาปณกิจสงเคราะห์
8.ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
9.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
10.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
11.หอพักสวัสดิการพนักงาน
12.เงินโครงการน้ำมัน รายวัน (เฉพาะตำแหน่ง)
สถานที่ทำงาน
ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ติดต่อ
คุณจันทรมาศ จันทร์วงเดือน (หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์)
038-589-225,081-723-4985 หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
งานในบริษัทเดียวกัน