สำหรับบริษัท
- Take care automatic machine.
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- Diploma up.
- Can work in shift
- experience 1 year up in automatic machine repairing.
- PM Skill
- PLC Skill
สวัสดิการ
- Company allowance and Welfare
- Food allowance 45 (Factory) and 60 (BKK office) baht/day
- Shift allowance
- Operator 80 baht/day
- Leader 100 baht/day
- Technician 130 baht/day
- Senior Tech. 150 baht/day
- Supervisor 200 baht/day
- Attendant allowance 500 baht/month
- Provident fund 3%
- Uniform
- Hospital, clinic fee 3,000 baht/person/year (Employee & their spouse and chield by law)
- Long service awards 5 years = 5,000 baht and plus 5,000 baht every 5 years.
- Life insurance (360,000 / 240,000 / 120,000 baht/person) depend on the job.
- Annual check-up 1 time/year
- New year party 1 time/year
สถานที่ทำงาน
Factory
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ติดต่อ
Khun Saowarot, Khun Napa
038-577-134 ext.1031, 083-540-4364
รายละเอียดอื่นๆ
- รับเฉพาะใบสมัครภาษาอังกฤษเท่านั้น