สำหรับบริษัท
- วางแผนการผลิต ,กำหนดเป้าหมายการผลิต
- วางแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลการผลิต
- ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
- วางแผนติดตาม และพัฒนาพนักงาน
- สรุปผลการทำงานรายงานผลส่งให้กับผู้บริหาร
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการอุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารธุรกิจบัณฑิต, บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย
- อายุ 40 ปี ขึ้นไป
- ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
- การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / บริหาร / อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีภาวะผู้นำ
- มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุน
- ค่าน้ำมัน
- ประกันกลุ่ม
สถานที่ทำงาน
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ติดต่อ
คุณสมใจ
02-9262215, 02-9262251 ต่อ 43, 080-8206248
งานในบริษัทเดียวกัน