สำหรับบริษัท
- จัดเตรียมเอกสารบัญชีลูกหนี้
- ติดตามจัดวางบิลที่ครบกำหนดระยะเวลา-ประสานงานกับลูกค้า
- ออกเอกสารใบลดหนี้/ใบวางบิล
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
- ถ้าสามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
โบนัส
ปรับเงินเดือน(ผ่านบรรจุ)
ปรับเงินเดือน(ประจำปี)
เบี้ยขยัน
ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
Incentive (บางตำแหน่ง)
วันหยุดประจำปี
ประกันสังคม
อื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน
สถานที่ทำงาน
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณวราพร
02-843-6999 ต่อ 145
งานในบริษัทเดียวกัน