สำหรับบริษัท

Digital Marketing (พิจารณาเฉพาะที่มีรูปถ่ายเท่านั้น)

- ออกแบบและวางแผนกลยุทธ์ในการจัดทำ Content campaign, brand awareness, และ content ด้านการตลาดอื่น ๆ ให้กับ Product ในบริษัท เป็นที่รู้จักบน Online Channel ต่างๆ เช่น Facebook, Google, Line OA, Youtube channel, Website, Email, Medium
- คิดแคมเปญโฆษณาและกิจกรรม เพื่อกระตุ้นยอดขาย ทั้ง Online และ Offline ให้เหมาะสมกับ Product ในบริษัท
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- ดูแล social Media บน Online Channel ต่างๆ และทำงานเอกสารการวางแผนและรายงานผลได้
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำเสนอภาพลักษณ์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้าง Brand Image บน Online
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรมด้านการออกแบบ หรือการตัดต่อวิดีโอ
- มีประสบการณ์และวิเคราะห์การทำ SEO, Google Ad words, Google Analytics, Facebook Ads
- มีบุคลิกคล่องแคล่ว ว่องไว ยิ้มเก่ง สนุกสนาน ไม่เครียด และหากผู้ภาษาอังกฤษได้ดี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ดูแล social Media บน Online Channel ต่างๆ และทำงานเอกสารการวางแผนและรายงานผลได้
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำเสนอภาพลักษณ์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้าง Brand Image บน Online
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรมด้านการออกแบบ หรือการตัดต่อวิดีโอ
- มีประสบการณ์และวิเคราะห์การทำ SEO, Google Ad words, Google Analytics, Facebook Ads
- มีบุคลิกคล่องแคล่ว ว่องไว ยิ้มเก่ง สนุกสนาน ไม่เครียด และหากผู้ภาษาอังกฤษได้ดี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ทำงาน
181/276 หมู่ 3 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
ติดต่อ
พิรยา วาดวงศ์ยศ HR
065-469-8953
งานในบริษัทเดียวกัน