สำหรับบริษัท

Tester & QA (พิจารณาเฉพาะผู้ที่มีภาพถ่ายในใบสมัคร) รับเด็กจบใหม่!!

- วางแผนการทดสอบให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการ (Test Plan)
- ออกแบบขั้นตอนและวิธีการทดสอบร่วมกับทีม พร้อมจัดทำเอกสารด้านการออกแบบการทดสอบ (Test Case & Test Script)
- ทดสอบและควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐาน ตรงความต้องการ และทำเอกสาร User Acceptance Test (UAT) และรายงานผลการทดสอบของระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมภาษา PHP มากกว่า 1 ปี
- ทำเอกสาร Test Plan, Test Case และ Test Report ได้อย่างละเอียด เข้าใจได้ง่าย และไม่ซับซ้อน
- ค้นหาข้อบกพร่องของระบบ เขียน Bug และติตตามจน Bug แก้ไขได้สำเร็จ
- มีอดทนต่อความกดดันในการทำงาน และมีความอดทนในการทดสอบระบบสูง
- หากมีประสบการณ์กับ Automated Testing Tools หรือ Frameworks ต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม,โบนัส,เบี้ยขยัน,ค่าอาหาร,ชุดพนักงาน,วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และสวัสดิการพิเศษ
สถานที่ทำงาน
181/276 หมู่ 3 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
ติดต่อ
พิรยา วาดวงศ์ยศ HR
065-469-8953
งานในบริษัทเดียวกัน