สำหรับบริษัท

Backend Developer (พิจารณาเฉพาะผู้ที่มีภาพถ่ายในใบสมัคร) รับเด็กจบใหม่!!

- ออกแบบ และพัฒนา Web-based application โดยใช้ JavaScript, Node.js, PHP (รับเด็กจบใหม่!!)
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมภาษา PHP มากกว่า 1 ปี
- มีความรู้ ประสบการณ์ และ ใช้ Git ได้ (Optional)
- มีประสบการณ์การเขียน API หรือเคยใช้ PHP Framework, Node.js (Express)
- เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลของ MySQL, MongoDB, Firebase หรือเข้าใจการเก็บฐานข้อมูลทั้งแบบ SQL และ NoSQL
- การสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย ความขยัน และอดทนต่อความกดดัน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม,โบนัส,ค่าอาหาร,ชุดพนักงาน,วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และสวัสดิการพิเศษ
สถานที่ทำงาน
181/276 หมู่ 3 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
ติดต่อ
พิรยา วาดวงศ์ยศ HR
065-469-8953
งานในบริษัทเดียวกัน