สำหรับบริษัท

Call Center ติดต่อลูกค้าและประสานงานช่างติดตั้ง ประจำสำนักงานพัฒนาการ

- รับสายและโทรออกเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนการติดตั้ง Internet และ สำารวจความพึงพอใจหลังติดตั้ง internet
- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ (เวลางาน 8.00 - 20.00 น.)
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 12,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย/เพศหญิง
- วุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี
- อายุ 21-35 ปี
- ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์ดีดอย่างน้อย 15 คำ/นาที
- มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการ
- สื่อสารภาษาไทยได้ชัดเจน สำเนียงภาคกลาง
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
อาคารทรู ทาวเวอร์2 พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
064-845-8517
งานในบริษัทเดียวกัน