สำหรับบริษัท

Call Center ด้านธนาคาร ประจำสำนักงานชิดลม

- รับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น อัตราดอกเบี้ย การเช่าซื้อ การทำบัตรเครดิต
รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของทางธนาคาร เป็นต้น (ไม่ใช่งานขาย มีการสอนงานให้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
- ทำงานเป็น 5 วัน/สัปดาห์ (เลิกดึกสุดไม่เกิน 2 ทุ่ม) หมุนเวียนวันหยุด
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย / เพศหญิง
- อายุระหว่าง 21- 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- ทัศนคติดี มีใจรักในการบริการ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsolf Office ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้าน customer service หรือด้านสายงานธนาคาร
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
ธนาคาร ประจำสำนักงานชิดลม กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณสุวัฒชัย คล้ายโชติคล่อง
064-845-8517
หมดอายุ