สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลโครงการภาครัฐ ประจำอนุสาวรีย์ชัยฯ

- เป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนโครงการภาครัฐ ผ่านทางโทรศัพท์
- ปวส. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (เป็นกะ) สลับวันหยุดได้
- ป.ตรี ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (เป็นกะ) สลับวันหยุดได้
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย/เพศหญิง
- อายุ 21-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.และ ป.ตรี ทุกสาขา
- มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการ
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
- ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ มีการสอนงานให้ก่อน
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
ตึกมหานครยิปซั่ม พญาไท (ใกล้อนุสาวรีย์) กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณสุวัฒชัย คล้ายโชติคล่อง
064-845-8517
หมดอายุ