สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่ admin & call center (สำหรับผู้พิการ) ประจำสำนักงานรัชดาภิเษก

- ปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ รับเรื่องร้องเรียน แนะนำ ติชม ตลอดจนเรื่องเสนอแนะต่าง ๆ
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ ต่อลูกค้าและผู้ว่าจ้าง
- บันทึกข้อมูล และติดตามสถานะของงานที่รับแจ้งจากผู้ใช้ไฟฟ้า
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (วันจันทร์-ศุกร์) (*ไม่ต้องเข้ากะ)
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 12,500 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ใช้ไม้ค้ำยันได้ (ไม่ใช้วีลแชร์) *มีบัตรผู้พิการประเภท3
- ทุกเพศ อายุ 21-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
- มีทักษะด้านการสื่อสาร รักในการบริการ มีความอดทนและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- เป็นผู้สนใจข่าวสารเกี่ยวกับ กฟภ. และข่าวสารอื่นๆ
- สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- สามารถใช้โปรแกรม MS.Word / Excel ได้
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ใกล้เซนทรัลพระราม9 กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณสุวัฒชัย คล้ายโชติคล่อง
064-845-8517
หมดอายุ