สำหรับบริษัท
รับโทรศัพท์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของสายการบิน รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา // ทุกเพศ
- มีทักษะด้านการสื่อสาร รักในการบริการ มีความอดทนและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- สามารถใช้โปรแกรม MS.Word / Excel ได้
- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ เวลา 8.00 - 22.00 น.
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
อาคาร CP Tower2 ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
064-845-8517
งานในบริษัทเดียวกัน