สำหรับบริษัท

IT Support ประจำสำนักงานสาทร (อาคารชาร์เตอร์ สแคร์)

1.ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
2.แก้ไขปัญหาระบบ IT เบื้องต้น
3.ประสานงานกับฝ่าย IT ของทาง Samsung และ True Touch
4.จัดเก็บข้อมูลทางด้าน IT
5.ประสานงานกับทาง Samsung เกาหลี เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์
6.ดูแล facility , asset , etc ของproject
7.ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน/สัปดาห์ เวลา 9.00-18.00 น. (วันหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์)
8.เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
1. อายุ 23-28 ปี
2.ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ เทศโนโลยีสารสนเทศ
3.มีประสบการในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-3 ปี
3.มีความรู้เกี่ยวกับ IT ทั่วไป , Windows , Network
4.สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
5.สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร
7.มีทักษะเชิงรุกในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
8.เพศชาย
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
อาคาร ชาร์เตอร์ สแควร์ (สาทร) ชั้น 26 กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
02-858-5082
งานในบริษัทเดียวกัน