สำหรับบริษัท

Call Center ให้บริการลูกค้าข้อมูลการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล ประจำอนุสาวรีย์ชัยฯ

ให้บริการลูกค้าทั้ง voice และ non-voice เกี่ยวกับข้อมูลการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล โดยทำงาน 5 วัน เป็นกะหมุนเวียน 24 ชั่วโมง (550 TOEIC)
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศหญิงและเพศชาย
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล หรือสนใจในด้าน Cryptocurrency
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
อาคารมหานคร ยิบซั่ม ชั้น 18
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
064-845-8517
งานในบริษัทเดียวกัน