สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่บัญชี (พร้อมเริ่มงานทันที ,ด่วน !!)

- ดูแลงานบัญชีโรงงาน รวมไปถึงบัญชีอพาทเมนต์
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 20,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เคยทำงานเกี่ยวกับโรงงานตัดเย็บจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เรื่องบัญชี สต็อกสินค้า
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- โบนัส
สถานที่ทำงาน
ราชเทวี
ติดต่อ
คุณวาสินี ศุขะวณิช
022156772