สำหรับบริษัท
รับสายลูกค้าโทรสั่งรายการอาหาร Food Delivery
ทำงาน 6 Days
เวลา 9.00-24.00 น.(กะหมุนเวียน)
P/T ชม.ละ 43 บาท
- ลักษณะการจ้าง งานพาร์ทไทม์
- เงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
1 เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
2 ระดับการศึกษา ม6 ปวช ปวส ป.ตรี
3 สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
4 พิมพ์ดีด และใช้ Computer ได้ดี
5 มีความรับผิดชอบ เรียนรู้เร็ว ซื่อสัตย์
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
ถ.ศรีนครินทร์ อาคารเลนโซ่เฮ้าส์ 2 ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
02-858-5082
งานในบริษัทเดียวกัน