สำหรับบริษัท
-พัฒนา ERP Solfware
-ทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจและ Work Flow ตามความต้องการของลูกค้า
-พัฒนา Website ที่มีลูกเล่นและการออกแบบที่สวยงาม โดยใช้เทคโนโลยี ในการทำเว๊บต่างๆ มาใช้งาน เช่น NodeJS, Less, etc.
-งานTest/QA ระบบ
-การทำ Report โดยต้องมีการเชื่อมต่อการกับฐานข้อมูล (Postgresql)
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารและแปลสารจาก Requirement ของลูกค้าได้ดี
- มีความคุ้นเคยกับการเขียน Website (HTML, JavaScript, CSS, jQuery, Ajax)
- มีความคุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมแบบ ORM/OOP/MVC Skill เพิ่มเติม (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์การเขียนภาษา Python หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Odoo จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ทำงานกับระบบ ERP ,Postgresql database
- มีประสบการณ์การใช้งาน Github ในการ Control Version ร่วมกับผู้อื่น
- มีความรู้ทางด้าน Technology ใหม่ๆ เช่น DevOps, Docker, Jenkins และอื่นๆ
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ
3. เบี้ยขยัน
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. ทุนการศึกษา (ตัวพนักงาน/บุตรของพนักงาน)
6. โบนัส (ตามผลประกอบการ)
7. ท่องเที่ยวประจำปี
8. ค่ารักษาพยาบาล
9. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
10.ฌาปณกิจสงเคราะห์
11.งานสังสรรค์งานปีใหม่และงานกีฬาสี
12.ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
13.ของเยี่ยมไข้
สถานที่ทำงาน
บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 32/4 หมู่ 13 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (ลำลูกกา คลอง 9)
ติดต่อ
คุณปฐมพงค
087-395-8683
รายละเอียดอื่นๆ
- phakhawat@msgthailand.com
- thanatchaya@msgthailand.com
งานในบริษัทเดียวกัน