สำหรับบริษัท
1.To work closely with the Sales & Marketing Dept. to design and develop products that satisfied the customer’s needs.
2.To verify new product specifications and work with customers on manufacturability requirements.
3.To coordinate with the production Dept. in the evaluation of new product start-up involving First Article activities.
4.To establish process and product requirements and perform feasibility studies on the new project /part in question.
5.To fabricate and test run of production molds and jigs / fixtures before handover to production for mass production.
6.To develop strong vendor network.
7.To initiate plans for product developments and trial runs.
8.To manage improvement projects on operability, safety, efficiency and reliability of equipment.
9.To maintain and control all Engineering products documents
10.To provide leadership and guidance and co-ordinate all Engineering Assistants to meet First Article deadline.
11.To provide regional support and training when required.
12.To support the installation and Maintenance of Production machines in regional plant where required.
13.To control, Improvement preventive Maintenance plan and follow up.
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมยานยนต์, วิศวกรรมเครื่องกล
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- Male/Famale
- Age 23-25 years old
- Bachelor's Degree in Industrial / Mechanical Engineer or other related field.
- Good command of written and spoken English.
- Program Word, Excel, Autocad,Catia
สวัสดิการ
- เบี้ยขัน 200-1000
- เครื่องแบบพนักงาน ( บางตำแหน่ง )
- ค่ากะ 90
- อาหารฟรี
- รถรับส่ง (1.จากสำโรงมาถึงบริษัทฯ 2.เคหะบางพลี แฟลต )
- กิจกรรมนันทนาการ
- เงินช่วยรักษาพยาบาลพิเศษ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การส่งพนักงานออกไปฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และสวัสดิการอื่น ๆ ตามกฏหมายกำหนด
สถานที่ทำงาน
Well Grow Industrial Estate
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ติดต่อ
คุณพรพิมล สาขาปราจีนบุรี
คุณพรพิมล 038-579-888 ต่อ 806, สาขาปราจีนบุรี คุณส
งานในบริษัทเดียวกัน