สำหรับบริษัท
- ดูแลด้านบัญชีรายได้ รายจ่าย ของบริษัท
- บริหารการเงิน
- ทำบัญชีงบดุลประจำเดือน
- จัดเตรียมเอกสารบัญชี และที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานภาษีซื้อ-ขาย ภพ.30,ภงด.1 ,ภงด 3 ,ภงด 53
- ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา การจัดการ, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
สวัสดิการ
ประกันสังคม
วันหยุดพักร้อน
เบี้ยขยัน
คอมมิชชั่น
โบนัส
เลี้ยงวันเกิด
สถานที่ทำงาน
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณลดาวัลย์
086-574-6116
งานในบริษัทเดียวกัน