สำหรับบริษัท
ทีมงานเน้นการทำงานเป็นทีม ไม่เน้นลำดับขั้น ทุกคนมีสิทธิออกความคิดเห็น พูดคุยกันได้ แต่ต้องทำตามกติกาที่กำหนดไว้
Barista
- ทำเครื่องดื่ม
- เปิดร้าน ตาม check list ปิดร้าน ตาม check list
- เปิดโอกาสให้คิดเมนู signature ได้
- พัฒนาเป็น manager ได้
Cashier
- รับ Order หน้าร้าน รับ order online
- co-ordinate กับ manager, barista
- พัฒนาเป็น manager ได้
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 10,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- อายุ 18 - 30 ปี
- ไม่จำกัดเพศ (***หากบุคลิกดีจะได้รับการพิจารณาพิเศษ***)
- พร้อมที่จะเรียนรู้
- มีความรับผิดชอบ
- service mind
- มีความต้องการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
สวัสดิการ
- party เมื่อทำยอดได้ตามเป้าหมาย
- Bonus เมื่อทำงานครบปี
- โอกาสฝึกและพัฒนาภาษาอังกฤษ
สถานที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อ
คุณสารัช เที่ยงวัน
09-689-05044
รายละเอียดอื่นๆ
line contact: 0968905044 พี