สำหรับบริษัท
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
- จัดทำ ภงด.1 ภงด.3,53
- แจ้งเข้า-ออกประกันสังคมพนักงาน จัดทำแบบและนำส่งเงินสมทบประกันสังคมพนักงาน
- จัดทำใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญจ่ายเงิน เอกสารประกอบการลงบันทึกบัญชี ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้
- จัดทำเงินเดือน-ค่าแรง
- งานอื่นๆที่ได้มอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี
- สามารภทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณดิลก จูมวงษ์
033-000-898
งานในบริษัทเดียวกัน