สำหรับบริษัท

ผู้จัดการร้าน / รองผู้จัดการร้าน (ด่วนมาก!!)

- บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานพนักงานในร้านฮะจิบัง ราเมน สาขาที่รับผิดชอบ โดยกำกับดูแล
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ระบบการบริการลูกค้าและความสะอาด ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
- ดูแลและควบคุมทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือของร้าน เช่น วัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ
- วางแผนและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
- วางแผนอัตรากำลังคนให้เพียงพอต่อการทำงาน
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
- รับฟังและร่วมแก้ไขปัญหา โดยวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้คำแนะนำและสอนงาน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 25,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- อายุ 26 - 40 ปี
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารร้านอาหารอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีความซื่อสัตย์ มีใจรักการบริการ และมีความอดทน
- สามารถทำงานนอกเวลาได้
- มีภาวะผู้นำและมีทักษะการสอนงาน รวมถึงมีทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานใต้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
- ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินพิเศษประจำสาขา
- เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต
- ส่วนลดค่าอาหารสำหรับพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ค่าแนะนำเพื่อน
สถานที่ทำงาน
สีลมคอมเพล็กซ์, เซ็นทรัล พระราม 2, เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, โลตัส บางประกอก, โลตัส ประชาชื่น, โลตัส ลาดพร้าว, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล ศาลายา, เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต, เมกะ บางนา, โลตัส บางนา, เอสพลานาด รัชดา
หลายจังหวัด
ติดต่อ
คุณนุสรา สุขปรุง
02-280-8233-4, 02-282-2872-3, 02-281-5512-3
งานในบริษัทเดียวกัน