สำหรับบริษัท
- รับผิดชอบในการดูแล ควบคุม และตรวจสอบงาน ในร้านฮะจิบัง ราเมน สาขาที่รับผิดชอบ
ในเรื่องคุณภาพอาหาร รายการบริการลูกค้า ความสะอาด และความเรียบร้อยภายในร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
- ตรวจเช็คและเตรียมความพร้อม ก่อนร้านเปิดหรือปิด
- ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของร้าน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา อาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีอาหาร
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- อายุ 23 -30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สาขาเทคโนโลยีการอาหาร,อาหารและโภชนาการ,และอุตสาหกรรมบริการอาหาร
(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
– ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
- สามารถทำงานนอกเวลาได้
- มีภาวะผู้นำและมีทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานใต้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
- ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินพิเศษประจำสาขา
- เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต
- ส่วนลดค่าอาหารสำหรับพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ค่าแนะนำเพื่อน
สถานที่ทำงาน
ประจำสาขาตามห้างสรรพสินค้า
ติดต่อ
คุณนุสรา สุขปรุง
02-280-8233-4, 02-282-2872-3, 02-281-5512-3
รายละเอียดอื่นๆ
เบอร์ติดต่อ : โทร. 0-2520-4301-5, 0-2520-4652 ต่อ 140, 141 ( ตรงข้ามบริษัท WD. นวนคร )
งานในบริษัทเดียวกัน