สำหรับบริษัท
- บันทึกบัญชีซื้อและวัสดุสิ้นเปลืองของสาขาและตรวจสอบยอดวัตถุดิบคงเหลือ
- ออกตรวจสต๊อกสาขาสัปดาห์ละ 4 ครั้ง (เช็ควัตถุดิบ,วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ต่าง ๆ)
- ทำรายงานสรุปรายละเอียดการตรวจเช็คสาขาเพื่อนำส่งผู้จัดการแผนกบัญชีและผู้บริหาร
- ยืนยันข้อมูลการรับเข้า-ยอดคงเหลือของวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ของทุกสาขากับทางศูนย์กระจายสินค้าทุกเดือน
- ตามเอกสารสต๊อกสิ้นเดือนของทุกสาขา
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบัญชีบริหาร , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย/เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี / คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms office และโปรแกรมสำเร็จรูปได้
- มีประสบการณ์ 1-2 ปี
- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
- มีความสุภาพ เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามสาขาได้
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (ในกรณีงานเร่งด่วน)
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
- ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินพิเศษประจำสาขา
- เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต
- ส่วนลดค่าอาหารสำหรับพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ค่าแนะนำเพื่อน
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่ (บางลำภู) แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณนุสรา สุขปรุง
02-280-8233-4, 02-282-2872-3, 02-281-5512-3
งานในบริษัทเดียวกัน