สำหรับบริษัท
- Provide data to evaluate external labor market conditions and internal employee turnover trends to recommend changes to the organization's recruitment strategies
- Manage and control recruitment activities include advertising, interviewing, testing, selecting candidates; checking references; negotiating employment offers; orientation and introductory training effectively
- Manage recruiter services to provide quality candidates within target lead time to close the recruitment process and within budget.
- Composing job advertisements in Thai and English and liaising with job advertising websites and classified media including social media recruitment channel
- Prepare regular HR reporting related to recruitment and turnover.
- Select and manage ongoing relationships with recruitment agencies to ensure satisfactory standards of service
- Utilize creative opportunities to raise Company brand in the market place
- Build relationship with universities and recruiters to source strong pipeline of talent.
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์, บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, รัฐประศาสนศาสตร์, เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- Bachelor’s Degree in Human Resources, Public Administration, or other related fields
- Knowledge in Labor Law
- Good English proficiency and computer literacy
- Multi-tasked, service-minded and able to work well under pressure
- Have the ability to manage priorities and meet deadlines
- Possess excellent interpersonal and presentation skills
- Service minded, Analytical and Planning Skill
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
- ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินพิเศษประจำสาขา
- เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต
- ส่วนลดค่าอาหารสำหรับพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ค่าแนะนำเพื่อน
สถานที่ทำงาน
ประจำสำนักงานใหญ่ (บางลำภู)
ติดต่อ
คุณนุสรา สุขปรุง
02-280-8233-4, 02-282-2872-3, 02-281-5512-3
งานในบริษัทเดียวกัน