สำหรับบริษัท
- บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของร้าน ฮะจิบัง ราเมน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โดยกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ระบบการบริการลูกค้าและ
ความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
- วางแผนการทำงานโดยวิเคราะห์และประเมินยอดขายเพื่อบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
- วางแผนและจัดอัตรากำลังคนให้เพียงพอต่อการทำงาน
- พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ ในการทำงานของผู้จัดการร้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 35,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
- จำนวนประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านการบริหารร้านอาหาร
- อายุ 28 - 45 ปี
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีความซื่อสัตย์ และมีใจรักงานบริการ
- มีภาวะผู้นำ ทักษะการวางแผน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ
- สามารถทำงานนอกเวลางานได้
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
- ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินพิเศษประจำสาขา
- เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต
- ส่วนลดค่าอาหารสำหรับพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ค่าแนะนำเพื่อน
สถานที่ทำงาน
ประจำสาขาตามห้างสรรพสินค้า
ติดต่อ
คุณนุสรา สุขปรุง
02-280-8233-4, 02-282-2872-3, 02-281-5512-3
งานในบริษัทเดียวกัน