สำหรับบริษัท
- ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงและควบคุมการทำงานของระบบกล้องวงจรปิดของทุกสาขาที่เปิดใหม่และที่มีอยู่เดิม
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดทำสต๊อกอุปกรณ์ของระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมด
- วางแผนและกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในระบบเครือข่ายและกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส.
- คณะ/สาขา อื่นๆ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 20-30 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และโปรแกรมสำเร็จรูปได้
- มีทักษะการสื่อสารและประสานงานที่ดี
- มีความอดทน ขยัน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
- ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินพิเศษประจำสาขา
- เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต
- ส่วนลดค่าอาหารสำหรับพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ค่าแนะนำเพื่อน
สถานที่ทำงาน
แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณนุสรา สุขปรุง
02-280-8233-4, 02-282-2872-3, 02-281-5512-3
งานในบริษัทเดียวกัน